Tips over Microsoft Word vind je op Werken met Word
TIPS

DATABASES

QUERIES

FORMULIEREN

RAPPORTEN

MODULES

FORUM

CONTACTZOEKEN
 

Onderdelen van je pakket afschermen met een wachtwoord

Om diverse redenen kan het handig zijn onderdelen van je pakket af te schermen met een wachtwoord. Bijvoorbeeld omdat hier systeeminstellingen zijn opgenomen die niet voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Als je pakket niet zo ingewikkeld is dat er een user-administration nodig is, kun je zelf een eenvoudige methodiek toepassen die toch onderdelen af kan schermen met een wachtwoord.

1. Opnemen van globale variabelen:

Public WachtwoordWeglaten As Boolean
Public Const Wachtwoord As String = "mijnwachtwoord"

De eerste hiervan wordt gebruikt om te onthouden dat het wachtwoord al een keer correct is ingevoerd. Een volgende keer hoeft het wachtwoord niet meer opgegeven te worden.

2. Opnemen van een functie:
Public Function WachtwoordOK()

Dim bev As String

If WachtwoordWeglaten = True Then
WachtwoordOK = True
Else
MsgTekst = "Om deze optie te gebruiken moet een wachtwoord worden opgegeven"

bev = InputBox(MsgTekst, Databasenaam)
If bev <> Wachtwoord Then
WachtwoordOK = False
Else
WachtwoordOK = True
WachtwoordWeglaten = True
End If
End If

End Function


Deze functie vraagt de gebruiker om het wachtwoord. Komt dit niet overeen met het wachtwoord zoals ingesteld in de globale variabelen, dan kan niet verder worden gegaan.

3. Implementatie hiervan:
De functionaliteit kan op twee plaatsen worden toegevoegd. In de OnClick van de knop die het formulier opent:

If not WachtwoordOK then Exit Sub

Daarnaast kan dit ook worden toegevoegd in het te openen formulier zelf (zodat ook niet via een achterdeur alsnog het formulier geopend kan worden). Zet hiervoor in de OnOpen van het formulier:
If Not WachtoordOK Then
DoCmd.Close acForm, Me.Name
Exit Sub
End if

  Reageer op deze tip

Er zijn nog geen reacties geplaatst

De volgende tips zijn beschikbaar:
  • Comprimeren (handmatig)
  • Gegevens converteren: Controleren of iets een Decimal is
  • Gegevens converteren: Controleren of iets een Integer is
  • Gegevens converteren: Null-waardes afvangen
  • Melden dat een onderdeel nog niet gereed is
  • Onderdelen van je pakket afschermen met een wachtwoord