Tips over Microsoft Word vind je op Werken met Word
TIPS

DATABASES

QUERIES

FORMULIEREN

RAPPORTEN

MODULES

FORUM

CONTACTZOEKEN
 

Waarde na bijwerken afronden op x decimalen

Bij formulieren kan het een keuze zijn deze niet direct op de database te laten werken (met RecordSource) maar deze 'Unbound' te gebruiken. Je zorgt er dan voor dat het formulier bij het openen wordt gevuld met gegevens (wijzigmode) of met standaardwaarden (toevoegmode). Aan het eind van de bewerking, moeten de waarden terug worden geschreven naar de database. Je wilt je dan zo weinig mogelijk bezighouden met het valideren van gegevens. Veel gegevens kun je al in een goed formaat zetten nadat deze zijn ingevoerd.

Onderstaande functie zorgt ervoor dat een ingevoerd op een aantal decimalen wordt afgerond. Maakt de gebruiker het veld leeg, dan wordt er een 0 van gemaakt. Erg handig bij velden zoals bedragen of aantallen.

Public Sub VeldWaardeAfronden(frm As Form, Veldnaam As String, AantalDec As Long)

Call MaakNulIndienLeeg(frm, Veldnaam)
frm.Controls(Veldnaam) = Round(frm.Controls(Veldnaam), AantalDec)

End Sub


Public Sub MaakNulIndienLeeg(frm As Form, Veldnaam As String)

If IsNull(frm.Controls(Veldnaam)) Or frm.Controls(Veldnaam) = "" Then frm.Controls(Veldnaam) = 0

End Sub


De aanroep van de functie is bijvoorbeeld (in de AfterUpdate van een veld): Call VeldwaardeAfronden(Me, "AantalProducten",0)
Dit zorgt er voor dat het veld AantalProducten altijd gehele waarden bevat.
  Reageer op deze tip

Er zijn nog geen reacties geplaatst

De volgende tips zijn beschikbaar:
  • Formulieren openen
  • Formulieren openen als pop-up
  • Waarde na bijwerken afronden op x decimalen