Tips over Microsoft Word vind je op Werken met Word
TIPS

DATABASES

QUERIES

FORMULIEREN

RAPPORTEN

MODULES

FORUM

CONTACTZOEKEN
 

Opvragen van de bestandsmap van de huidige database

Onderstaande functie geeft de locatie van de database terug.

Public Function GetDBPath() As String
Dim strFullPath As String
Dim I As Integer

strFullPath = CurrentDb().Name

For I = Len(strFullPath) To 1 Step - 1
If Mid(strFullPath, I, 1) = "\" Then
GetDBPath = Left(strFullPath, I)
Exit For
End If
Next
End Function

  Reageer op deze tip

Er zijn nog geen reacties geplaatst

De volgende tips zijn beschikbaar:
  • Controleren of er records bestaan in een gegeven tabel of query
  • Opvragen van de bestandsmap van de huidige database
  • Snel een kopie maken van een tabel en deze gebruiken
  • Tabellen hergebruiken
  • Verwijderen van records