Tips over Microsoft Word vind je op Werken met Word
TIPS

DATABASES

QUERIES

FORMULIEREN

RAPPORTEN

MODULES

FORUM

CONTACTZOEKEN
 

Verwijderen van records

Records verwijderen mag nooit zomaar gebeuren. Hiervoor zijn tal van herbruikbare functies te schrijven, die het afhandelen hiervan vereenvoudigen en daarmee de kans op fouten verkleinen. Een vaak toegepaste functie, is BevestigVerwijderen. Door deze aan te roepen voor een 'delete' wordt uitgevoerd, kan de gebruiker een basisvraag worden gesteld voor verder wordt gegaan.

Public Function BevestigVerwijderen() As Boolean

Dim ret As Boolean

ret = False
MsgTekst = "Weet u zeker dat u dit wilt verwijderen?"
If MsgBox(MsgTekst, vbYesNo, Databasenaam) <> vbNo Then
ret = True
End If

BevestigVerwijderen = ret

End Function

De aanroep van deze functie is dan bijvoorbeeld:

If BevestigVerwijderen = True then
DoCmd.RunSQL("DELETE * FROM Persons WHERE PersonID=" & Me.PersonID & ";")
end if

  Reageer op deze tip

Er zijn nog geen reacties geplaatst

De volgende tips zijn beschikbaar:
  • Controleren of er records bestaan in een gegeven tabel of query
  • Opvragen van de bestandsmap van de huidige database
  • Snel een kopie maken van een tabel en deze gebruiken
  • Tabellen hergebruiken
  • Verwijderen van records