Tips over Microsoft Word vind je op Werken met Word
TIPS

DATABASES

QUERIES

FORMULIEREN

RAPPORTEN

MODULES

FORUM

CONTACTZOEKEN
 

Rapporten openen

Deze functie opent een genoemd rapport in de 'preview' weergave. Mocht het rapport al geopend zijn, dan wordt deze eerst gesloten. Dit kan handig zijn wanneer bijvoorbeeld via een keuzeformulier een rapport met meerdere toepassingen wordt gestuurd. Het geopende rapport staat op het scherm, met hierboiven het keuzeformulier. Door een instelling te wijzigen op het formulier (bijvoorbeeld de gevraagde rapportageperiode) kan met 'Toon Rapport' het rapport opnieuw worden geopend.

Public Sub OpenRapport(RptNaam As String)

Call SluitRapportIndienOpen(RptNaam)

DoCmd.OpenReport RptNaam, acViewPreview

End Sub

Public Sub SluitRapportIndienOpen(RptNaam As String)

Dim i, i2 As Long

i2 = Application.Reports.Count
For i = 0 To (i2 - 1)
If Reports(i).Name = RptNaam Then DoCmd.Close acReport, Reports(i).Name
Next

End Sub

  Reageer op deze tip

Er zijn nog geen reacties geplaatst

De volgende tips zijn beschikbaar:
  • Een rapport voorzien van een dynamische RecordSource
  • Horizontale lijnen opnemen op een rapport
  • Rapporten openen
  • Rapporten openen vanaf een formulier die de instelling Modaal heeft (Modal)