Tips over Microsoft Word vind je op Werken met Word
TIPS

DATABASES

QUERIES

FORMULIEREN

RAPPORTEN

MODULES

FORUM

CONTACTZOEKEN
 

Bepalen van de volgende werkdag

Onderstaand functie geeft van een gegeven datum de volgende werkdag-datum terug. Hierbij wordt in deze functie uitgegaan van de Nederlandse werkweek (eerste dag van de week is zondag).

Mocht het in uw bedrijf nodig zijn ook de zaterdag als werkdag te zien, dan kan de functie natuurlijk hierop worden aangepast.

Public Function GeefVolgendeWerkdag(tmpDat As Date) As Date

Dim ret As Date

Select Case WeekDay(tmpDat, 2)
Case 5:
ret = DateAdd("d", 3, tmpDat)
Case 6:
ret = DateAdd("d", 2, tmpDat)
Case Else:
ret = DateAdd("d", 1, tmpDat)
End Select

GeefVolgendeWerkdag = ret

End Function

  Reageer op deze tip

Er zijn nog geen reacties geplaatst

De volgende tips zijn beschikbaar:
  • Bepalen van de volgende werkdag
  • Regellengte van tekstbestanden bepalen voor importeren
  • Waarde omzetten naar Integer