Tips over Microsoft Word vind je op Werken met Word
TIPS

DATABASES

QUERIES

FORMULIEREN

RAPPORTEN

MODULES

FORUM

CONTACTZOEKEN
 

Waarde omzetten naar Integer

Dataconversie kan een noodzaak zijn die niet altijd van pas komt. Is het resultaat van een vraag aan de database of andere functie bijvoorbeeld een NULL of lege string, dan kan deze vaak niet worden omgezet naar een integer. Gebruik hiervoor onderstaande functie toInt. Deze leest de waarde uit en maakt hiervan een getal. Mocht de warde niet bestaan of leeg zijn, dan wordt -1 teruggegeven.

Public Function toInt( var )
Dim result
result = -1
If Not IsNull(var) Then
If var <> "" AND IsNumeric(var) Then
result = var
End If
End If
toInt = result
End Function


Deze functie is toe te passen in zowel websites als kantoorsoftware. Gebruik hiervan is bijvoorbeeld if toInt(waarde)>0 then...
  Reageer op deze tip

Er zijn nog geen reacties geplaatst

De volgende tips zijn beschikbaar:
  • Bepalen van de volgende werkdag
  • Regellengte van tekstbestanden bepalen voor importeren
  • Waarde omzetten naar Integer