Tips over Microsoft Word vind je op Werken met Word
TIPS

DATABASES

QUERIES

FORMULIEREN

RAPPORTEN

MODULES

FORUM

CONTACTZOEKEN
 

Gegevens converteren: Null-waardes afvangen

Lege waardes (of Null Values) kunnen lastig zijn. Vooral bij berekeningen is het wel zo handig dat er echte getallen gebruikt kunnen worden. Met onderstaande functie kan een Nullvalue worden omgezet naar het getal 0.

Public Function NullToZero(TheValue As Variant)
On Error GoTo NullToZero_Err

'This function converts Null to Zero
'It also converts Non Existing Data to Zero

If IsNull(TheValue) Then
NullToZero = 0
Else
NullToZero = TheValue
End If
Exit Function

NullToZero_Err:
'This function would only generate an error
'if the data in TheValue doesn't exist at all.
NullToZero = 0
Exit Function

End Function

  Reageer op deze tip

Er is 1 reactie
access manager (27-7-2010)
Beetje overbodige functie, aangezien Access dit al heeft ingebouwd:

Nz(TheValue, 0)

Als je toch behoefte hebt aan een eigen functie, kan je de code veel korter maken:
Iif(IsNull(TheValue),0,TheValue))
  Reageer op deze tip

De volgende tips zijn beschikbaar:
  • Comprimeren (handmatig)
  • Gegevens converteren: Controleren of iets een Decimal is
  • Gegevens converteren: Controleren of iets een Integer is
  • Gegevens converteren: Null-waardes afvangen
  • Melden dat een onderdeel nog niet gereed is
  • Onderdelen van je pakket afschermen met een wachtwoord