Tips over Microsoft Word vind je op Werken met Word
TIPS

DATABASES

QUERIES

FORMULIEREN

RAPPORTEN

MODULES

FORUM

CONTACTZOEKEN
 

Gegevens converteren: Controleren of iets een Decimal is

Onderstaande functie controleert of een gegeven waarde een Decimal is. Zo ja, dan wordt het getal teruggegeven. Zo nee, dan wordt een 0 teruggegeven.

Public Function AddDecimal(Wrd) As String
On Error GoTo err_AddDecimal

Dim ret As String

AddDecimal = CDec(Wrd)
Exit Function

err_AddDecimal:
AddDecimal = "0"

End Function

  Reageer op deze tip

Er is 1 reactie
E. de Groot (20-2-2009)
Best handig. Bedankt!
  Reageer op deze tip

De volgende tips zijn beschikbaar:
  • Comprimeren (handmatig)
  • Gegevens converteren: Controleren of iets een Decimal is
  • Gegevens converteren: Controleren of iets een Integer is
  • Gegevens converteren: Null-waardes afvangen
  • Melden dat een onderdeel nog niet gereed is
  • Onderdelen van je pakket afschermen met een wachtwoord