Tips over Microsoft Word vind je op Werken met Word
TIPS

DATABASES

QUERIES

FORMULIEREN

RAPPORTEN

MODULES

FORUM

CONTACTZOEKEN
 

Gegevens converteren: Controleren of iets een Integer is

Onderstaande functie controleert of een gegeven waarde een Integer is. Zo ja, dan wordt het getal teruggegeven. Zo nee, dan wordt een 0 teruggegeven.


Public Function AddInt(Wrd) As String
On Error GoTo err_AddInt

Dim ret As String

AddInt = CInt(Wrd)
Exit Function

err_AddInt:
AddInt = "0"

End Function

  Reageer op deze tip

Er zijn nog geen reacties geplaatst

De volgende tips zijn beschikbaar:
  • Comprimeren (handmatig)
  • Gegevens converteren: Controleren of iets een Decimal is
  • Gegevens converteren: Controleren of iets een Integer is
  • Gegevens converteren: Null-waardes afvangen
  • Melden dat een onderdeel nog niet gereed is
  • Onderdelen van je pakket afschermen met een wachtwoord