Tips over Microsoft Word vind je op Werken met Word
TIPS

DATABASES

QUERIES

FORMULIEREN

RAPPORTEN

MODULES

FORUM

CONTACTZOEKEN
 

Formulieren openen als pop-up

Hoewel Access functies heeft om formulieren te openen, vind ik het zelf altijd prettig om eigen functies hierbij te schrijven. Bepaalde functionaliteit kan ik zo customizen en steeds weer gebruiken. Bovendien kan ik deze functies altijd op dezelfde manier aanroepen. Een voorbeeld hiervan is een eigen functie om een formulier als pop-up te openen. Door deze te gebruiken, vergeet je nooit meer het argument acDialog mee te geven.

Public Sub OpenPopUpFormulier(FrmNaam As String)
On Error GoTo err_OpenPopUpFormulier

DoCmd.OpenForm FrmNaam, , , , , acDialog
Exit Sub

err_OpenPopUpFormulier:
Call ToonError
Exit Sub

End Sub

  Reageer op deze tip

Er zijn nog geen reacties geplaatst

De volgende tips zijn beschikbaar:
  • Comprimeren (handmatig)
  • Gegevens converteren: Controleren of iets een Decimal is
  • Gegevens converteren: Controleren of iets een Integer is
  • Gegevens converteren: Null-waardes afvangen
  • Melden dat een onderdeel nog niet gereed is
  • Onderdelen van je pakket afschermen met een wachtwoord