Tips over Microsoft Word vind je op Werken met Word
TIPS

DATABASES

QUERIES

FORMULIEREN

RAPPORTEN

MODULES

FORUM

CONTACTZOEKEN
 

Opvragen van de bestandsmap van de huidige database

Onderstaande functie geeft de locatie van de database terug.

Public Function GetDBPath() As String
Dim strFullPath As String
Dim I As Integer

strFullPath = CurrentDb().Name

For I = Len(strFullPath) To 1 Step - 1
If Mid(strFullPath, I, 1) = "\" Then
GetDBPath = Left(strFullPath, I)
Exit For
End If
Next
End Function

  Reageer op deze tip

Er zijn nog geen reacties geplaatst

De volgende tips zijn beschikbaar:
  • Comprimeren (handmatig)
  • Gegevens converteren: Controleren of iets een Decimal is
  • Gegevens converteren: Controleren of iets een Integer is
  • Gegevens converteren: Null-waardes afvangen
  • Melden dat een onderdeel nog niet gereed is
  • Onderdelen van je pakket afschermen met een wachtwoord