Tips over Microsoft Word vind je op Werken met Word
TIPS

DATABASES

QUERIES

FORMULIEREN

RAPPORTEN

MODULES

FORUM

CONTACTZOEKEN
 

Verwijderen van records

Records verwijderen mag nooit zomaar gebeuren. Hiervoor zijn tal van herbruikbare functies te schrijven, die het afhandelen hiervan vereenvoudigen en daarmee de kans op fouten verkleinen. Een vaak toegepaste functie, is BevestigVerwijderen. Door deze aan te roepen voor een 'delete' wordt uitgevoerd, kan de gebruiker een basisvraag worden gesteld voor verder wordt gegaan.

Public Function BevestigVerwijderen() As Boolean

Dim ret As Boolean

ret = False
MsgTekst = "Weet u zeker dat u dit wilt verwijderen?"
If MsgBox(MsgTekst, vbYesNo, Databasenaam) <> vbNo Then
ret = True
End If

BevestigVerwijderen = ret

End Function

De aanroep van deze functie is dan bijvoorbeeld:

If BevestigVerwijderen = True then
DoCmd.RunSQL("DELETE * FROM Persons WHERE PersonID=" & Me.PersonID & ";")
end if

  Reageer op deze tip

Er zijn nog geen reacties geplaatst

De volgende tips zijn beschikbaar:
  • Comprimeren (handmatig)
  • Gegevens converteren: Controleren of iets een Decimal is
  • Gegevens converteren: Controleren of iets een Integer is
  • Gegevens converteren: Null-waardes afvangen
  • Melden dat een onderdeel nog niet gereed is
  • Onderdelen van je pakket afschermen met een wachtwoord